Adobe LiveCycle

 

Adobe® LiveCycle® Enterprise Suite je sofistikované komponentové řešení postavené na J2EE architektuře, které umožňuje v maximální míře nahradit papírovou agendu elektronickými dokumenty a automatizovat procesy s nimi spojené.

 
  • Adobe® LiveCycle® Reader Extension ES je komponenta rozšiřující práva PDF dokumentu, díky kterým uživateli postačí Adobe Reader pro online i offline vyplnění formuláře, uložení, komentování, vkládání elektronických podpisů a odeslání.
  • Adobe® LiveCycle® Content Services ES poskytuje základní funkce dokumentového uložiště (DMS), jako je: check-in/out, verzování, logické třídění dokumentů v rámci virtuál ního file-system apod.
  • Adobe® LiveCycle® Barcoded Forms ES využívá technologii 2D čárových kódů. Data vyplňovaná do formuláře jsou do tohoto kódu průběžně zapisována. Nemá-li uživatel možnost odeslat formulář elektronicky, čárový kód umožní automatickou extrakci dat z vytištěného formuláře prostřednictvím čtečky čárových kódů nebo scanneru.
  • Adobe® LiveCycle® Process Management ES je nástroj pro organizaci dokumentů, lidských zdrojů, procesů a integraci s podnikovými aplikacemi. Dokumenty obíhají po organizaci dle pravidel, vč. schvalování, eskalace, zabezpečení, upomínky aj.
  • Adobe® LiveCycle® Forms ES rozšiřuje možnosti práce s formuláři mimo Adobe Reader – ve webovém prohlížeči ve formátu HTML neb Flash playeru jako SWF.
  • Adobe® LiveCycle® PDF Generator ES slouží jako nástroj k převodu dokumentů do formátu PDF a  nabízí také základní nastavení zabezpečení. Generátor zaručí optimalizovanou velikost souboru, rozlišení a zabezpečení v rámci organizace.
  • Adobe® LiveCycle® Output ES dokáže „nalít“ XML data do připravené PDF šablony a vygenerovat dokument ve formátu PDF, PDF/A (oficiální archivační verze formátu PDF definovaná standardem ISO 19005-1:2005), ale také PostScript® nebo PCL.
  • Adobe® LiveCycle® Digital Signatures ES poskytuje operace s elektronickými podpisy a časovými razítky v dokumentech PDF (vkládání, ověřování apod.).
  • Adobe® LiveCycle® Rights Management ES je systém zabezpečení, který poskytuje dynamickou kontrolu nad soubory PDF. Zásady zabezpečení nejsou uloženy v souboru PDF, ale na serveru, ke kterému se dokument připojuje. Nařídit je možné časovou platnost, nebo např. sledovat činnosti uživatelů s dokumentem.