Balanced Scorecard

 

Objevte Váš nový výkon

Potřebujete prosadit strategii a monitorovat její progres? Jak? Pomocí Balanced Scorecard a našich služeb vyhovíte klíčovým výzvám podnikatelského jednání - realizujete svoji strategii.

Pro sledování a naplnění své strategie jsme vytvořili aplikaci založenou na moderní metodě Balanced Scorecard (BSC), která umožňuje formulovat, monitorovat, analyzovat a řídit její dosažení. Používání této aplikace poskytuje rámec pro stanovení a komunikaci vize a strategie na všech úrovních. Management tak má možnost sledovat a kontrolovat splnění jednotlivých strategických cílů, které mají posílit pozici organizace na trhu.

Naše služby Vám pomohou:

  • okamžitě prosadit strategii do praxe
  • zpřehlednit reporting
  • zjednodušit proces plánování
Při implementaci Balanced Scorecard využíváme podporu informačních technologií.