Elektronická faktura

 

Řešení E-faktura slouží k plně automatizovanému generování faktur ve formátu PDF, včetně aplikování elektronického podpisu a odeslání příjemci. Splňuje legislativní normy ČR a je v souladu se směrnicemi EU.
Tento moderní způsob komunikace přináší zejména:

  • rychlost vystavení a doručení dokladu
  • přehlednost a správu nad vystavenými fakturam
  • bezpečnost zaručenou elektronickým podpisem
  • výrazné úspory v porovnání s papírovým dokladem
  • elektronickou archivaci
  • možnost vkládání reklamních banerů

Automatizace fakturačního procesu
Dodavatel (prodejce):
1. Příprava dat - systém je plně integrovaný se stávajícími podnikovými systémy, odkud přebírá data v různých formátech
2. Transformace - data z kroku 1 jsou převedena do formátu XML
3. Generování faktury - plnohodnotná elektronická faktura vznikne sloučením připravených dat s PDF šablonou a aplikováním     elektronického podpisu
4.a Uložení do archivu
4.b Odeslání (e-mail, HTTP, FTP)
Možnosti rozšíření na straně Odběratele (zákazníka)
5.a Doručení a kontrola platnosti podpisu
5.b Uložení do archivu
6. Vytěžení dat (číslo faktury, množství, ceny, DPH apod.)
7. Kontrola a zpracování dat