Formulářové řešení

 

Řešení umožňuje vyplnit vybraný formulář, připojit k němu přílohy, digitálně ho podepsat a odeslat. Při vyplňování formuláře je uživatel automaticky upozorňován na logické chyby, v případě pokusu o odeslání chybně vyplněného formuláře je vyzván k jejich opravení (vyznačením ve formuláři a vypsáním příslušného seznamu).

Formuláře lze ukládat na lokální disk (za účelem archivace, pro následné podání nebo pro vytisknutí a odeslání klasickou poštou, případně s využitím datové schránky).

Nevlastní-li uživatel elektronický podpis, řešení přináší možnost vytisknout formulář s (2D) bar kódem (který obsahuje zakódovaný obsah formuláře vč. jednoznačného identifikátoru dokumentu a zaslat jej podepsaný v papírové podobě.

Součástí řešení je aplikace pro vytěžení dat formuláře opatřeného 2D bar kódem a vložení dat do příslušné šablony.

Systém umožňuje notifikovat uživatele o stavech podání. Notifikace je prováděna formou e-mailu nebo SMS.