Systémová integrace


Pracujete s různými systémy od různých dodavatelů, které spolu vzájemně nekomunikují? Systémová integrace je propojení těchto systémů do jednoho funkčního celku. Zásadní přínosy integrace jsou snížení provozních nákladů, zvýšení bezpečnosti systému, zefe- ktivnění procesů a zvýšení stability.


Integrovanými systémy může být Dokument Management System, portál, spisová služba, e-shop, ERP, CRM systém nebo jiné aplikace. Samotná integrace probíhá na rozhraní jednotlivých systémů nebo vytvořením integracní platformy.


Realizace integrace pak probíhá v těchto fázích:

  • analýza
  • návrh řešení
  • implementace