Profil

 

Naše softwarová řešení jsou založena na nejnovějších informačních technologiích a našich zkušenostech, což nám umožnilo etablovat se s nimi i na náročných zahraničních trzích. Poskytujeme poradenské a konzultační služby v oblasti managementu a řízení podniku za podpory informačních systémů, moderních technologií a efektivních metod a nástrojů.

Při poskytování konzultačních služeb se opíráme o dlouholeté zkušenosti z působení a znalosti českého a slovenského trhu, které stojí na nejnovějších vědomostech a metodách. Svoje pracovní postupy důsledně přizpůsobujeme potřebám trhu. Ve své činnosti se řídíme principy, které vedou ke spokojenosti našich klientů a zabezpečení jejich trvalé, dlouhodobé prosperity, a mezi které patří:

  • partnerské, oboustranně výhodné vztahy na základě respektování potřeb klienta - pracujeme jako poradci při Vašich podnikatelských aktivitách
  • důsledná organizace a řízení projektu na základě předem jasně specifikovaných cílů a priorit
  • společným hodnocením průběhu projektu a dosahováním částečných cílů
  • zřizováním multifunkčních týmů pro řešení problémů a vytvářením pozitivní atmosféry pro realizaci opatření

 

Za našeho působení jsme si vybudovali silnou
pozici, mimo jiné, v těchto oblastech:

  • strategického managementu Balanced Scorecard
  • elektronizacie a automatizace procesů
  • procesního řízení včetně workflow a business process reengineeringu
  • managementu rizika
  • projektového managementu
  • formulářových řešení