Plnění programového prohlášení komunikované občanům a vašim voličům


Záleží vám na spokojenosti vašich voličů?

Komunikujte s vašimi voliči průběžně plnění programového prohlášení na vašem portálu.

Chcete mít přehled o historii a trendech plnění programového prohlášení?

Využijte naši aplikaci k sledování plnění dle odpovědností.

Dělá vám problémy naplnit zprávu k plnění programového prohlášení?

Pomocí naší aplikace můžete průběžně připravovat a sdílet podklady a generovat zprávy.

Aplikace Q-Integra Scorecard poskytuje rámec pro ustanovení a komunikaci programového prohlášení. Umožní vám:

 • Přípravu na prezentaci výsledků plnění programového prohlášení
  dle odpovědností
 • Automatické generování podkladů – zprávy k projednání za konkrétní
  oblast ve formátu PDF
 • Grafické zobrazení plnění a stavu
 • Kaskádování (rozpad) cílů na cíle oblasti a jejich vyhodnocení
 • Generování celkové zprávy z plnění programového prohlášení
 • Přehledné publikování výsledků plnění na vašem webu pro občany a voliče

Vlastnosti Q-Integra Scorecard

 • Grafické znázornění stavu a průběhu cílů, ukazatelů a kritérií
 • Automaticé načítání potřebných dat z externích databází nebo
  souborů
 • Upozorňování na události nebo potřebnou činnost
 • Přístup pomocí webového prohlížeče
 • Kaskádování dílčích strategií na organizační jednotky, podle potřeby
 • Dynamické propojení do dokumentace (vždy na aktuální dokument)
 • Vestavěná správa relevantních dokumentů
 • Řízení životního cyklu dokumentů
 • Verzování a revize dokumentů
 • Schvalovací řízení, připomínkování, elektronické podpisy
 • Flexibilní nastavování přístupových práv
 • Tvorba šablon dokumentů
 • Vysoká bezpečnost a ochrana vložených údajů
  Integrace

Plnění programového prohlášení - Magistrát hlavního města Prahy