Q-integra

 

Obecný popis řešení
Informační systém Q-integra je integrovaný softwarový produkt pro podporu řízení, rozhodování a týmovou spolupráci ve firmách. IS Q-integra je koncipovaný tak, aby vyhovoval moderním metodám řízení firmy a zajistil neustálé zlepšování systému řízení ve firmě. Q-integra umožňuje na agregovaných výstupech ze systému managementu firmy přijímat rozhodnutí na základě faktů a průkazné dokumentace, k dispozici jsou trendy ukazatelů systému. Modulární koncepce informačního systému Q-integra umožňuje flexibilní řešení podle konkrétních požadavků zákazníka. Každý modul může pracovat samostatně nebo je plně integrován v rámci Q-integry. Q-integra podporuje několik jazykových mutací, nové jazykové mutace jsou k dispozici pomocí multijazyčných slovníků.

Historie

Q-integra je nástupcem úspěšné verze SW produktu GB Q/2000, určeného pro podporu systémů kvality podle ISO 9001:2000. GB Q/2000 jako leader na trhu v oblasti SW pro podporu systémů kvality položil základ pro Q-integru, který podporuje nejnovější trendy v oblasti managementu a splňuje nejnáročnější požadavky zákazníků na integraci informačního systému.

    Přínosy

 • propojení strategie s operativou a průkazné zlepšení celého systému managementu firmy
 • procesní přístup k řízení firmy, redukce času na změny stavu procesů
 • jednoduchá udržovatelnost systému managementu firmy (řídící dokumentace, průkazná dokumentace)
 • implementací Q-integra, resp. při tvorbě ISM vzniká úspora 30% nákladů na systém a 50% úspora času implementace (návratnost investic cca 6 měsíců v závislosti na velikosti firmy)
 • zvyšování efektivnosti a produktivity práce uživatelů, podpora týmové spolupráce a kompetencí

    Cíle

 • umožnit s využitím jednotlivých aplikací produkovat kvalitu při nižších nákladech, a tím zvyšovat produktivitu a konkurenceschopnost firmy
 • podpora strategického a procesního managementu (automatizace procesů ve firmě, workflow management) a neustálé zlepšování
 • tvorba modelu pro zvýšení konkurenceschopnosti -> konkurenční kvalita -> EFQM
 • efektivní interní komunikace v rámci celé firmy

    Q-integra přímo podporuje metodiky

 • metodiku Balanced Scorecard pro strategický management
 • procesní management
 • splnění požadavků ISM (integrovaný systém managementu) -> ISO 9001:2000, ISO 14001 a BS 8800
 • oborové požadavky na systém kvality -> ISO/TS 16949:2002, VDA6.1, QS 9000, HACCP
 • požadavky zákazníků

Atributy řešení

 • komplexnost, efektivnost, prosazení praktických řešení
 • otevřenost systému a propojení s existujícím informačním systémem zákazníka
 • propojení se standardními kancelářskými balíky (MS Office, Lotus SmartSuite, MS Visio)
 • implementace Q-integra podle konkrétních definovaných firemních procesů zákazníka

Q-integra pracuje v prostředí Lotus Notes, z kterého jsou implementovány následující funkce a vlastnosti:

 • bezpečnost dat v systému (RC2),
 • definování přístupu jednotlivých uživatelů až na úroveň položky databáze v závislosti na organizační struktuře,
 • dynamické propojení dokumentů,
 • aktualizace údajů pomocí replikací - podpora mobilních uživatelů a práce offline,
 • integrovaný mail server, kalendář a úkolovník
 • fulltextové vyhledávání v dokumentech a přílohách, vytvořených v externích aplikacích Microsoft Office, Lotus SmartSuite

Moduly řešení:

 • Elektronická kancelář
 • Řízení dokumentů
 • Strategický management
 • Projektový management
 • Management rizika
 • Řízení vztahů se zákazníky – eCRM
 • Řízení životního cyklu požadavků
 • Reporting
 • Řízení záznamů
 • Řízení záznamů pro potravinářský průmysl
 • Řízení záznamů o životním prostředí
 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení auditů
 • Integrovaný přístup přes web