Anonymizace a úprava dokumentů

 

Anonymizace umožní trvalé odstranění důvěrných informací, jako jsou např. osobní údaje občanů a obchodních partnerů, různě data anebo smluvní ceny.

Odstraněním důvěrných informací před jejich distribucí dochází k naplnění legislativních požadavků.

Odstraněním důvěrných informací před jejich distribucí jsou splněny legislativní požadavky uvedené např.:

ZORRO
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výhody softwarového řešení

 • Zvýšení efektivnosti procesu anonymizace
 • Zvýšení produktivity obsluhy úsporou času
 • Snížení možností vzniku chyb
 • Snížení nákladů na tisk a skenování
 • Redigované - anonymizované informace se nedají z redigovaného vytěžit

Funkčnost aplikace

 • Nahrání vybraného dokumentu v základním formátu PDF nebo dalších formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODS, ODT, GIF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, BMP, TXT, RTF. *
 • Funkčnost čistě v internetovém prohlížeči, bez nutnosti instalování aplikací nebo pluginů (tj. funguje na počítačích i na tabletech)
 • Začerňování celých slov nebo obrázků jedním kliknutím
 • Možnost označit bloky textů na začernění.
 • Možnost “kresliť” libovolné obdélníky, kde se má obsah začernit - obrázky, elektronické podpisy, ...
 • Možnost začernit výřez obrázku.
 • Možnost opravy označených částí dokumentu.
 • Navigace mezi stranami dokumentu.
 • Statistika - evidence počtu začerněných stran v dokumentech.
 • Možnost výběru typu zakrytí citlivých informací.
 • Fulltextové vyhledávání textu včetně označení objektu určeného k anonymizaci.
 • Používání vzorů – předvolených anebo uživatelem upravených řetězců pro vyhledávání – např. rodného čísla, čísla kreditních karet, e-mail, IBAN...
 • Volitelné: Nahrání dokumentů MS Office, OpenOffice a obrázků a jejich převod do PDF.*
 • Navigace mezi stranami dokumentu.
 • Volitelné: Převod obrázků do textové vrstvy (OCR) s výstupem do PDF s možností fulltextového vyhledávání.**

Poznámky:

 • * Konverze dokumentů a obrázků je možná prostřednictvím externího serveru Adobe LiveCycle PDF Generator nebo instalovaného softwaru MS Office nebo LibreOffice. Tyto licence nejsou součástí aplikace.
 • ** Převod obrázků do textové vrstvy (OCR) je možný prostřednictvím interního OCR modulu (dodávaného zvlášť) nebo externích serverů Adobe LiveCycle PDF Generator nebo ABBYY Recognition Server. Tyto licence nejsou součástí aplikace. Interní OCR modul podporuje:
 • převod pro 26 jazyků: slovenský, český, bulharský, katalánský, chorvatský, dánský, holandský, anglický, estonský, finský, francouzský, německý, maďarský, indonézský, italský, litevský, lotyšský, norský, polský, portugalský, rumunský, ruský, slovinský, španělský, švédský, turecký.
 • používání slovníků pro autokorektury.
 • automatickou rotaci obrázků a textu.
 • spustitelnost na vícero jádrech CPU pro zvýšení rychlosti a snížení času na OCR.

Požadavky na systém a podporované platformy

Server
 • Operační systém: Windows Server 2003 a vyšší
 • Aplikační server: JBoss AS nebo jiný J2EE server
 • Databáze: Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL
 • Min. 2 GB RAM pro každé CPU
Klient
 • Webový prohlížeč: Internet Explorer 8 a vyšší, Mozilla Firefox, Google Chrome

Podporované jazyky aplikace

 • Slovensky
 • Česky
 • Anglicky

Prezentace základních funkcí aplikace pro anonymizaci dokumentů.

Screenshoty

Zákazníci, kteří využívají tento produkt