Podpora

 

Svým zákazníkům poskytujeme celou řadu služeb, které umožňují okamžité řešení jejich požadavků, problémů, či krizových situací. Komplexní nabídkou služeb podpory zabezpečujeme nepřetržitý chod implementovaných informačních systémů a neustálé zpracování a vyhodnocování všech potřebných informací.


Technická podpora

Technickou podporu u svých zákazníků realizujeme na základě uzavřené smlouvy o technické podpoře. Uzavřená smlouva zabe- zpečuje pro zákazníka především údržbu systému v produktivním provozu. Předmětem technické údržby je:

  • odborná pomoc při řešení problémů zákazníka a hot-line
  • servisní zásahy při garantovaných dobách reakce
  • prevence jednotlivých modulů systému
  • vzdálená správa, monitorování a údržba systému
  • údržby datových úložišť
  • re-instalace a konfigurace aplikací