Anonymizace dokumentů

 

Začernění citlivých údajů v dokumentech

Aplikace Q-integra Redacting (Zorro) je určená na anonymizaci dokumentů za účelem odstranění citlivého obsahu před veřejnou distribucí.

Anonymizace umožní trvalé odstranění důvěrných informací – osobní údaje občanů a obchodních partnerů, podpisy, …, přičemž ostatní informace v dokumentu zůstávají strojem čitelné. Při anonymizaci můžete k dokumentu doplnit i metadata.

V aplikaci jsou vytvořené vzory, které vyhledají citlivé informace a tím ulehčí jejich zakrytí. V nabídce je možnost „kreslení“ objektů na zakrytí citlivých informací, jako i jednoduchý nástroj na opravu nesprávně zakrytých informací. Samozřejmostí je ukládání anonymizovaného dokumentu do adresářové složky, či odesílání anonymizovaného dokumentu na email.

Aplikace umožňuje importovat dávku dokumentů z externích systémů, či manuálního odeslání. Dávku dokumentů je možné automatizovaně zpracovat podle nastavených parametrů zpracování a následně exportovat anonymizované dokumenty do zvolených cílů. Export je možné nasměrovat do externích systémů, na email, či interní složky.

Aplikace výrazně zjednodušuje proces zveřejňování smluv, faktur a objednávek definovaných legislativou.

Produkt Anonymizace dokumentů – Q-integra Redacting nabízíme také naší partnerskou sítí v České a Slovenské republice včetně všech návazných služeb.

Jednoduché ruční začerňování textů

 • zakrývání celých slov/obrázků jedním kliknutím,
 • “kreslení” libovolných bloků, které zakryjí obsah s citlivými informacemi,
 • jednoduchá oprava nesprávně označených zakrytí,
 • používání šablon a vzorů.

Automatizované vyhledávání 

 • podpisů, emailů, telefonních čísel, čísel účtů, rodných čísel, jmen atd.
 • definovanými šablonami, vzory a specifickými vzory.

Export anonymizovaných dokumentů

 • do složky adresáře souborů,
 • na email,
 • do interního systému,
 • do externího systému.

Statistiky 

 • evidence, vyhodnocení a grafická prezentace statistických parametrů.

Přínosy

 • zvýšení efektivnosti procesu anonymizace,
 • zvýšení produktivity obsluhy úsporou času,
 • snížení pravděpodobnosti vzniku chyb,
 • snížení nákladů na tisk a skenování,
 • zakryté informace se nemohou z anonymizovaného dokumentu získat,
 • aktualizace aplikace, podle požadavku zákazníka, případně legislativních požadavek.

Funkcionalita

 • funkčnost na internetovém prohlížeči, bez nutnosti instalace aplikací nebo pluginů,
 • anonymizace dokumentů v různých formátech,
 • převod skenovaných dokumentů do textové vrstvy (OCR) s výstupem do PDF s možností fulltextového vyhledávání,
 • možnost zpracování souborů v dávkách:
 1. import v dávkách z emailů, prostřednictvím webové služby,
 2. možnost nastavení plánovaní úloh na serveru,
 3. workflow – manuální kontrola a schvalování automaticky redigovaných dokumentů,
 4. omezení viditelnosti zpracovávaných dokumentů,
 5. export anonymizovaných dokumentů do interních/externích systémů – na email, do složky, webovou službou,
 6. definování parametrů zpracování a parametrů pro anonymizaci informací,
 7. nastavení odpovědnosti za zpracování,
 8. možnost nastavení plánovaní úloh na serveru.
 • možnost odeslání příloh k už zveřejněným dokumentům,
 • možnost zmenšení velikosti výstupného anonymizovaného PDF souboru,
 • možnost konvertování anonymizovaného dokumentu do formátu PDF/A-1b a nebo PDF/A-2b,
 • řízení přístupových práv na úrovni dokumentů.