ISO 9001

Systém managementu kvality

Poradenská a konzultační činnost obsahuje GAP analýzu stavu organizace a navrhnutí dalšího postupu při zavedení ISO 9001, navrhnutí procesů ve smyslu normy, vypracování metodiky k řízení rizik, identifikaci, analýzu a vyhodnocení rizik k aktivám organizace, příprava plánů správného zacházení k definovaným rizikům, zavedení praktik pro řízení rizik, vypracování dokumentace k systému managementu kvality, implementace systému řízení do činnosti organizace, vykonávání interních auditů, přípravu organizace před absolvování externích auditů (druhou resp. třetí stranou).

Výhody zavedení normy

 • snížení nákladů na nekvalitu,
 • zlepšení řízení společnosti,
 • přesně zadefinované odpovědnosti a pravomoci,
 • vybudování firemní kultury,
 • zlepšení image podniku.
Z

Poradenstvím zabezpečujeme

 • GAP analýzu stavu organizace,
 • popis, analýzu a zlepšování procesů organizace,
 • vypracování metodiky pro řízení rizik,
 • identifikaci, analýzu a vyhodnocení rizik k aktivám společnosti,
 • příprava plánů správného zacházení k identifikovaným rizikům,
 • spravování požadované dokumentace,
 • implementace do systému řízení organizace
 • vykonávání interních auditů,
 • přípravu organizace před absolvováním externích auditů (druhou resp. třetí stranou).