GDPR

(General Data Protection Regulation)

Všeobecné nařízení o ochraně údajů

Poradenská činnost zabezpečuje analýzu a zdokumentování stavu plnění požadavků definovaných v GDPR s navrhnutím dalšího postupu, vytyčení opatření k plnění požadavků, vypracování potřebné dokumentace a dokumentů, implementace požadavků GDPR do procesů/postupů v organizaci, navrhnutí opatření na řešení rizik, definování bezpečnostních opatření a mechanismů na zabezpečení ochrany osobních údajů, implementace nových procesů a požadavků GDPR, vykonávání vzdělávání v oblasti GDPR.
Z

Poradenstvím zabezpečujeme

  • analýzu stavu organizace,
  • vytyčení opatření k plnění požadavků,
  • vypracování a implementaci postupů na eliminaci bezpečnostních rizik,
  • navrhnutí mechanismu na zabezpečení ochrany osobních údajů,
  • vypracování požadované dokumentace a dokumentů,
  • implementaci požadavků GDPR do systému řízení organizace,
  • vzdělávání v oblasti GDPR.