Q-integra eOffice

 

Elektronická kancelář

Elektronická kancelář nahrazuje „papírovou“ obdobu klasické kanceláře = digitalizuje a automatizuje administrativní a obchodní procesy firmy, minimalizuje pracnost a výrazně snižuje časovou náročnost realizace jednotlivých činností.

Elektronická kancelář obsahuje primárně aplikace a nástroje pro efektivní interní a externí elektronickou komunikaci, která zabezpečuje sdílení informací ve firmě, sjednocení komunikačních kanálů ve firmě, organizování, plánování a kontrolu firemních činností.

Q-integra eOffice je součástí Q-integra pro web.

Moje úkoly

 • správa úkolů na jednom centrálním místě,
 • hromadné změny stavu úkolů,
 • postupování úkolů.

Formuláře

 • ergonomické html alebo pdf formuláře,
 • zabudovaná logika a dynamické změny,
 • kontrola zadávaných dat.

Seznamy

 • přehledné dynamické sestavy,
 • možnost řazení sloupců,
 • filtrovaní podle obsahu polí.

Vlastnosti

 • řazení firemních dokumentů a jejich vzájemných vazeb,
 • centrální správa úloh,
 • nástroje pro efektivní interni a externi komunikaci,
 • prepojení na standardní kancelářské balíky,
 • ergonomicky řešené html a pdf formuláře,
 • přednastavené rozbalovací seznamy,
 • implementované kontroly a omezení úprav vyplývající z logiky procesu,
 • automatizované přepočty.

Přínosy

 • shromažďování, organizování, sledování, vyhodnocování a výměna informací,
 • schvalovací řízení, připomínkování řízení, elektronické podpisy schvalujících,
 • plánování, organizování a kontrola firemních činností.

Příklady aplikací

 • Q-integra Directory – nástroj na administraci a konfiguraci systému Q-integra (nastavení všeobecně platných pravidel, nastavení pravomocí a odpovědnosti pro aplikace Q-integra),
 • Q-integra Workspace – pracovní prostor pro správu úloh z celého systému Q-integra (zpracování kroků procesu – schvalování, zamítnutí, evidence…) s možností hromadného zpracování úloh a postoupení úloh, s možností nastavení zástupců po dobu nepřítomnosti,
 • Q-integra Konvertor – umožňuje konverzi elektronických dokumentů do zákonem stanovených formátů a převod různých souborů (skenované dokumenty/knihy/obrázky) do podoby umožňující úpravy textu,
 • Q-integra Vacations – podporuje činnosti v procesu „Dovolená a Pracovní volno“ v elektronickém prostředí (vystavení a elektronické schvalování dovolených a pracovního volna s automatickým přepočtem pracovních dní s akceptováním svátků i víkendů a jejich evidencí),
 • Q-integra Travel Orders – podpora činností v procese „Služební cesty“ (vystavení a schvalování príkazů na služební cesty s následným vyúčtováním a schvalováním výdajů a hlášení (zpráv) ze služební cesty),
 • Q-integra Na Zakázku – aplikace podle specifických požadavků zákazníka.