Manažerské systémy

 

Integrujte manažérské systémy

Naše řešení jsou jednoduché, efektivní, účinné, zvyšují výkonnost, prosperitu a jsou orientované na zákazníka. Produkty a forma spolupráce jsou plně přizpůsobitelné Vašim potřebám a požadavkům:

 • komplexní podpora managementu včetně podpory informačních technologií,
 • vybrané produkty podle potřeby (určený rozsah konzultací a poradenstva, školení, tréningy, dokumentační služby…).
Z

Poskytujeme poradenství, konzultace a vzdělávání v oblastech

 • strategický management – Balanced Scorecard
 • integrované systémy managementu ISM -> ISO 9001, ISO 27001, GDPR,
 • EFQM Excellence Model,
 • procesní management, Reengineering,
 • řešení administrativních informačních systémů vrácení správy a oběhu
  dokumentů.
w

Audity a posuzování

 • ISO 9001, ISO 27001, GDPR,
 • nezávislé audity u klienta,
 • externí audity u dodavatele klienta,
 • výběr certifikačního orgánu a pomoc před certifikačním auditem.

ISO 27001

Systém managementu informační bezpečnosti.

GDPR

Všeobecné nařízení o ochraně údajů.

ISO 9001

Systém managementu kvality.