Služby

Manažerské systémy

Naše řešení jsou jednoduché, efektivní, účinné, zvyšují výkonnost, prosperitu a jsou orientované na zákazníka. Produkty a forma spolupráce jsou plně přizpůsobitelné Vašim potřebám a požadavkům.

  • komplexní podpora managementu včetně podpory informačních technologií,
  • vybrané produkty podle potřeby (určený rozsah konzultací a poradenstva, školení,
    tréningy, dokumentační služby…).

Management výkonnosti

Potřebujete prosadit strategii? Jak? Pomocí Balanced Scorecard a našich služeb vyhovíte klíčovým výzvám podnikatelského jednání – realizujete svoju strategii.
Naše služby Vám pomůžou:

  • prosadit strategii do praxe,
  • zpřehlednit reporting,
  • zjednodušit proces plánování.

Při implementacii Balanced Scorecard využíváme podporu informačních technolegií.

IT služby

Cílem našich IT služeb je pomoci zákazníkům realizovat jejich podnikatelské vize a záměry prostředníctvím informačních technologií.

Poskytujeme řadu služeb, které umožňují okamžité řešení Vašich požadavků, problémů, či krizových situací. Komplexní nabídkou služeb podpory zabezpečujeme nepřetržitý chod implementovaných informačních systémů a neustále zpracování a vyhodnocování všech potřebných informací.