IT služby

IT služby, na které se můžete spolehnout

Cílem našich IT služeb je pomoci zákazníkům realizovat jejich podnikatelské vize a záměry prostřednictvím informačních technologií.

Poskytujeme řadu služeb, které umožňují okamžité řešení Vašich požadavků, problémů, či krizových situací. Komplexní nabídkou služeb podpory zabezpečujeme nepřetržitý chod implementovaných informačních systémů a neustálé zpracování a vyhodnocování všech potřebných informací.

Disponujeme širokými zkušenostmi, nadhledem a dostatečným know-how získanými v naší společnosti jako i u našich zákazníků, které rozšiřujeme nejnovějšími poznatky ze světa informačních technologií a  IT bezpečnosti.

Technická podpora

Technickou podporu realizujeme na základě uzavřené smlouvy o technické podpoře. Uzavřená smlouva zabezpečuje především údržbu systému v produktivním provozu.

Předmětem technické údržby je:

 • odborná pomoc při řešení problémů ve formě hot-line,
 • servisní zásahy při garantovaných dobách reakce,
 • profylaktika jednotlivých modulů systému,
 • vzdálená správa, monitorování a údržba systému.

Rozvoj systému

Předmětem rozšiřování/rozvoje implementovaného systému jsou především:

 • upgrade systému na nové verze,
 • poskytování informací o možnostech využití nových funkcí systému,
 • poradenská činnost vztahujúci se k systému,
 • konzultace u zákazníka,
 • úprava aplikací podle specifických požadavků,
 • vývojové práce na nových aplikacích.

Outsourcing

Outsourcing se realizuje se zákazníkem na základě uzavřené smlouvy s kterou:

 • přebíráme zodpovědnost za realizované služby a profesionální záruku jejich kvality,
 • poskytujeme vysokou profesionální úroveň,
 • přizpůsobujeme se měnícím se podmínkám ve Vaší společnosti,
 • snižujeme náklady, především šetříme náklady v oblasti rozvojových aktivit IT pracovníků.

Vývoj na zakázku

Pokud jsou Vaše činnosti specifické a jen těžko hledáte software, který by pokryl Vaše procesy, vyvineme aplikace šité na míru podle Vašich představ – žádné přebytečné funkcionality, ale vysoko efektivní a lehko ovladatelný systém.

Realizace software na klíč probíhá v těchto fázích:

 • analýza,
 • vývoj,
 • testování,
 • implementace.

Vývoj realizujeme prostřednictvím technológií:

 • Java/J2EE,
 • HTML, JavaScript, XML, CSS…
 • HCL Domino/Notes,
 • Adobe LiveCycle.