Management výkonnosti

 

Klíč k lepší výkonnosti

Potřebujete prosadit strategii? Zvýšit výkonnost? Jak? Pomocí Balanced Scorecard a našich služeb vyhovíte klíčovým výzvám podnikatelského jednání – realizujete svou strategii. Naše služby Vám pomůžou:

  • prosadit strategii do praxe,
  • zpřehlednit reporting,
  • zjednodušit proces plánování.
Implementací metodiky BSC efektivněji dosáhněte stanovené strategické cíle, které vedou k zvyšování finanční výkonnosti a stabilitě podniku. Na základě identifikace klíčových měřítek hybných sil výkonnosti a finanční oblast společně vytvoříme systém vyvážených měřítek, který bude zodpovídat podnikové strategii a umožní dosáhnout stanovené cíle. Při implementaci Balanced Scorecard využíváme podporu vlastní aplikace pro stanovení, sledování a vyhodnocování stanovených cílů, měřítek a iniciativ.

Implementací získáte

  • organizaci zaměřenou na strategii,
  • definované vyvážené cíle směřující k naplnění strategie,
  • definovaný systém vyvážených ukazatelů zaměřených na dosáhnuté cíle,
  • sladění iniciativ pro dosažení vytýčených cílů,
  • systém plánování a vyhodnocení měřítek s včasnou identifikací potenciálního problému,
  • řízení organizace zaměřené na výsledek,
  • spokojených manažerů i zaměstnanců.