ISO 27001

Systém managementu informační bezpečnosti

Poradenská a konzultační činnost obsahuje analýzu stavu a zadefinování systému managementu informační bezpečnosti (ISMS), identifikaci, analýzu a vyhodnocení rizik k aktivám organizace, příprava plánů zacházení k definovaným rizikům, zavedení praktik pro řízení rizik, vypracování dokumentace, zavedení ISMS do činnosti organizace, vykonání interních auditů, příprava organizace před vykonáním auditů certifikační organizací.

Výhody zavedení normy

 • přehled o vlastních informačních aktivách a jejich hodnotě,
 • komplexní a systematické řízení bezpečnosti,
 • efektivní správa investic vkládaných do bezpečnosti,
 • plnění legislativních požadavků,
 • konkurenční výhoda,
 • zlepšení image společnosti.
Z

Poradenstvím zabezpečujeme

 • analýzu stavu organizace a navrhnutí dalšího postupu při zavedení ISMS,
 • zadefinování aktiv společnosti,
 • vypracování metodiky pro správu rizik,
 • identifikaci, analýzu a vyhodnocení rizik k aktivám společnosti,
 • příprava plánů správného zacházení,
 • vypracování dokumentace ISMS,
 • implementace ISMS do procesů a činností organizace,
 • vykonávání interních auditů ISMS,
 • příprava organizace před vykonáním auditů certifikační organizací.