Klasifikace dokumentů

Klasifikace a řízení obsahu dokumentů

Aplikace Q-Integra Classify umožňuje klasifikaci dokumentů do tříd podle důvěrnosti, dostupnosti a integrity a řízení klasifikovaných dokumentů na základě jejich obsahu.
Zabezpečuje ochranu citlivých informací zařazením dokumentů do tříd důvěrnosti i s možností jejich zakrytí a umožňuje automatizovanou klasifikaci dokumentů.

Při klasifikaci můžete k dokumentu doplnit metadata s informacemi o důvěrnosti.

Klasifikace dokumentů do tříd podle stupně důvěrnosti umožňuje

 • vložení informací o klasifikaci ve formě vodoznaku
 • zapsání značky klasifikace do metadat
 • zákaz tisku a kopírování textu z klasifikovaného dokumentu
 • zabezpečení dokumentu heslem.

Automatické klasifikování dokumentů v dávkách podle definovaných parametrů

 • rychlé označení dokumentu vodoznakem podle stupně důvěrnosti,
 • workflow + manuální kontrola a schvalování automaticky zpracovaných dokumentů.

Export klasifikovaných dokumentů

 • do složky adresáře souborů,
 • na email,
 • do interního systému,
 • do externího systému.

 

Přínosy

 • dodržování bezpečnostních standardů pro manipulaci s informacemi – zajistíte shodu s interními směrnicemi, legislativou, GDPR a normami ISO 27001 a ISO 27002,
 • zpřístupnění citlivých informací jen autorizovaným uživatelům,
 • snížení rizika úniku informací a nechtěného zneužití anebo krádeže dat,
 • automatizované označování klasifikovaných dokumentů,
 • zvýšení povědomí o citlivých informacích – zajistíte zodpovědnost zaměstnanců za informace, s kterými pracují,
 • vytvoření „Katalogu informačních aktiv“ s vyznačením důvěrnosti, integrity, dostupnosti a vlastnictví aktiva s možností jeho exportu do XLS souboru.

Funkcionalita

 • nahrávání dokumentů v různých formátech do aplikace přes internetový prohlížeč,
 • možnost automatického zpracování souborů v dávkách (import, workflow a export dokumentů, nastavení zodpovědnosti a parametrů zpracování),
 • možnost rychlého označení stupně důvěrnosti dokumentu vodoznakem a zapsání značky klasifikace do metadat výsledného dokumentu,
 • možnost zákazu tisku a kopírování textu z výsledného dokumentu, vrácení možnosti zaheslování,
 • možnost zakrytí citlivých informací,
 • možnost integrace do existujících ICT systémů,
 • integrace s adresářovými službami a podpora Single Sign-On.