Q-integra pro HCL Notes

 

Informační systém Q-integra

je integrovaný softwarový produkt pro podporu řízení, rozhodování a týmovou spolupráci ve firmách. Je koncipovaný tak, aby zabezpečil neustálé zlepšování systému řízení ve firmě a vyhovoval moderním metodám řízení firmy:

 • metodika Balanced Scorecard pro strategický management,
 • procesní management,
 • naplnění požadavků ISM (integrovaný systém managementu) -> ISO 9001, ISO 14001 a STN OHSAS 18001.

Modulární koncepce Q-integry umožňuje flexibilní řešení podle konkrétních požadavků zákazníka. Každý modul může pracovat samostatně nebo plně integrovaně do systému. Systém zároveň podporuje několik jazykových mutací.

Implementované z HCL Notes

 • bezpečnost dat v systému,
 • definování přístupu jednotlivých uživatelů až na úroveň položky databáze v závislosti od organizační struktury,
 • dynamické propojení dokumentů,
 • aktualizace údajů pomocí replikace – podpora mobilních uživatelů a práce off-line,
 • integrovaný mail server,
 • fulltextové vyhledávání v dokumentech a přílohách, vytvořených v externích aplikacích Microsoft Office, OpenOffice …

Přínosy

 • propojení strategie s operativou a průkazné zlepšení celého systému managementu firmy,
 • procesní přístup k řízení společnosti, redukce doby pro změny stavů procesů,
 • jednoduchá udržovatelnost systému managementu firmy (řídící dokumentace, průkazná dokumentace, zlepšování…),
 • zvyšování efektivnosti a produktivity práce uživatelů,
 • podpora týmové spolupráce a kompetencí.

Cíle

 • umožnit s využitím jednotlivých aplikací produkovat kvalitu při nižších nákladech a tím zvyšovat konkurenceschopnost firmy,
 • podpora strategického a procesního managementu (automatizace procesů ve firmě, workflow management) a neustále zlepšování,
 • tvorba modelu pro zvýšení konkurenceschopnosti -> konkurenční kvalita -> EFQM,
 • efektivní interní komunikace v rámci celé firmy.

Atributy řešení

 • komplexnost, efektivnost, prosazení praktického řešení,
 • otevřenost systému a propojení s existujícím informačním systémem zákazníka,
 • propojení se standardními kancelářskými balíky (MS Office, OpenOffice, MS Visio…),
 • implementace Q-integra podle konkrétních definovaných firemních procesů zákazníka.

Moduly

 • řízení administrativy – eOffice,
 • řízení dokumentů – eDoc,
 • řízení záznamů – eRecords,
 • řízení auditů – eAudits,
 • řízení vztahů se zákazníky – eCRM,
 • management projektů – eProject,
 • management rizika – eRisk,
 • řízení záznamů o životním prostředí – eRecordsEnviroment,
 • řízení záznamů pro potravinářský průmysl – eRecords Food,
 • reporty – Reporting.